Dr Ivan har nå UTVIDET PASIENTLISTE.

Velkommen til alle EKSISTERENDE og NYE pasienter.

gå til nett side : HELSENORGE.NO

eller tlf. 800 43 573